Działka 5 min od Iławy z dostępem do Jeziora Łabędź Na sprzedaż

Iławska 20d, Rudzienice, Warmińsko-Mazurskie
105 000 zł
120 zł / m²
  • Powierzchnia 874 m²

Opis nieruchomości

Działka położona we wsi Rudzienice o numerze 112/27 i powierzchni 874 m. kw. z dostępem do Jeziora Łabędź przez wspólną działkę o numerze 112/13 o powierzchni 5441 m. kw., zabudowaną wiatą i pomostem (udział zapisany notarialnie).

Dojazd drogą asfaltową z drogi krajowej nr 16.

Działka uzbrojona w sieć wodociągową, elektroenergetyczną i światłowód.

W miejscowym planie przeznaczona pod zabudowę zagrodową tj. w projekcie musi być ujęty budynek mieszkalny i gospodarczy, jednak w tym przypadku przyszły właściciel nie musi być rolnikiem.

Wizualizację działki można obejrzeć na stronie:
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?identifyParcel=280703_2.0029.112/27

Współrzędne geograficzne do nawigacji automapa: 53*37'33.10" i 19*38'28.12".
Adres: ul. Iławska 20D, 14-204 Rudzienice.

W razie pytań proszę dzwonić w tygodniu po godzinie 16-stej.

Działka położona na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem 1RM:
§ 17. tereny o symbolach: 1RM i 2RM 1 przeznaczenie teren zabudowy zagrodowej. 2 przeznaczenie podstawowe zabudowa zagrodowa. 3 przeznaczenie uzupełniające 1) garaże i zabudowa gospodarcza; 2) place, wewnętrzne drogi dojazdowe; 3) ciągi piesze i rowerowe; 4) zieleń urządzona wraz z infrastrukturą rekreacyjną, małą architekturą. 5) sztuczne zbiorniki wodne, szklarnie. 6) place, drogi wewnętrzne i dojazdy o szerokości minimalnej 6 m. 4 parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 1) obowiązek kształtowania zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy; 2) obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach mieszkalnych, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne; 3) maksymalna wysokość budynków oraz budowli przekrytych dachem: a) z dachem dwu lub wielospadowym - nie większa niż 10 m; b) z dachem płaskim - nie większa niż 6 m; 4) liczba kondygnacji nie większa niż 3 liczona wraz z poddaszem użytkowym; 5) minimalna powierzchnia zabudowy nie mniejsza niż 0,01% powierzchni działki budowlanej; 6) maksymalna powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej; 7) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 40% powierzchni działki budowlanej, przy czym co najmniej 50% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi stanowić powierzchnia terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację lub wody powierzchniowe; 8) wskaźnik intensywności zabudowy: a) minimalny - 0,01, b) maksymalny - 0,4; 9) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30º do 45º lub dachy płaskie; 10) obowiązują miejsca postojowe zgodnie z § 10 ust 2 pkt 8, 9 i 10. 5 minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek 1) dla zabudowy zagrodowej - nie mniejsza niż 3000 m², z zastrzeżeniem pkt 2; 2) ustalenie pkt. 1 nie dotyczy działek gruntu wydzielanych w celu regulacji granic pomiędzy nieruchomościami, powiększenia działki lub realizacji obiektów infrastruktury technicznej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych.
7 sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz pokrycie dachów 1) nakaz sytuowania głównej kalenicy dachu budynku równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczającej drogi usytuowanej od strony frontu działki budowlanej, za wyjątkiem budynków zabudowy zagrodowej; 2) kolory pokrycia dachów w odcieniach czerwieni, szarości lub brązu; 3) pokrycie dachów - dachówką lub materiałem dachówkopodobnym lub materiałami naturalnymi. 8 obsługa komunikacyjna z terenów przyległych dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych.

Pokaż więcej

Liczba wyświetleń: 1230

Lokalizacja

Najbliższe miasta:

  • Olsztyn – 57.5 km
  • Grudziądz – 60.3 km
  • Elbląg – 61.3 km
  • Toruń – 95.7 km
  • Gdańsk – 103.3 km

Podobne nieruchomości