Artykuły i porady

Na czym polega umowa najmu instytucjonalnego?
Na czym polega umowa najmu instytucjonalnego?

Na czym polega umowa najmu instytucjonalnego?

Najem instytucjonalny to dosyć młoda forma, która została udostępniona Polakom dopiero we wrześniu 2017 roku. Sam zamysł umowy najmu instytucjonalnego poleca na uproszczeniu zasad wynajmu lokalu dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorców.

Najem instytucjonalny jest jednak obwarowany pewnymi zasadami. Najważniejszą z nich jest fakt, iż najem nie może być wykonany przez prywatnego najemcę, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Kolejną sprawą jest fakt, iż najem instytucjonalny może być przeznaczony wyłącznie do celów mieszkaniowych. W kwestii wynajmu lokali użytkowych, nadal zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa i kaucja w wypadku najmu instytucjonalnego

W wypadku najmu instytucjonalnego, proces eksmisji lokatora po zakończeniu umowy został uproszczony do maksimum. Oznacza to, że mamy pełne prawa do tego, aby w trybie natychmiastowym wykonać eksmisję lokatora, którego nie dotyczy już umowa najmu instytucjonalnego. W umowie możemy zastosować także własne zasady odnośnie podnoszenia czynszu.

Umowa najmu instytucjonalnego jest zawsze na czas określony. Długość trwania umowy ustalają obie osoby, które podpisując się pod umową, godzą się na wyznaczony czas wynajmu. Sama umowa może być spisana na dowolny okres, natomiast jej nie spisanie w standardowej formie pisemnej, grozi unieważnieniem.

Korzyści wynikające z najmu instytucjonalnego

Główny aspekt korzyści leży po stronie wynajmujących. Dzięki najmowi instytucjonalnemu zyskali nie tylko uproszczone warunki zawierania umów, lecz także otrzymali niezbędne prawa wobec swojego lokalu. Do tej pory wielu przedsiębiorców obawiało się prowadzenia działalności stricte polegającej na wynajmie. Głównym aspektem był problem z pozbyciem się lokatorów, w wypadku różnego rodzaju problemów. Ten aspekt został jednak bardzo dobrze rozwiązany w najmie instytucjonalnym, co ma przekonać większą grupę przedsiębiorców do rejestracji swoich umów najmu.

Jeśli zaś chodzi o korzyści wynikające dla najemców, bez wątpienia będzie nim poszerzenie się rynku o masę nowych ofert, przez co rynek powinien otworzyć się na większą konkurencję cenową dla osób zainteresowanych.