Artykuły i porady

Czym jest program "Czyste Powietrze" i jak z niego skorzystać?
Czym jest program

Czym jest program "Czyste Powietrze" i jak z niego skorzystać?

Rządowy program o pilotażowej nazwie „Czyste powietrze” ruszył już w 2018 roku. Jego zakończenie przewidywane jest planowo na 2029 rok. Głównym celem programu jest stanowcze ograniczenie emisji szkodliwych związków dostających się do atmosfery, które są wynikiem spalania bardzo niskiej jakości produktów oraz korzystania z pieców starej daty. Zanieczyszczenia są jednym z głównych problemów całej Polski, która na mapie samej Europy stanowi jeden z najczarniejszych punktów.

Więcej o celach programu „Czyste powietrze”

Program „Czyste Powietrze” w ciągu ostatnich lat rozwinął się. Dzięki temu dziś możemy zyskać dofinansowanie na takie cele jak wymiana starych źródeł ciepła na nowe (muszą spełniać wymagania projektu), docieplenie przegrody budynku, wymian stolarki drzwiowej i okiennej, montaż bądź modernizację instalacji CO, a także CWU, instalację OZE (kolektorów bądź paneli fotowoltaicznych), a także montaż wentylacji mechaniczne z odzyskiem ciepła.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości, możemy modernizować różne elementy naszego domu. Wszystko po to, aby zmniejszyć emisję szkodliwych pyłów do naszej atmosfery i poprawę stanu powietrza, która w Polsce nadal stoi na złym poziomie.

Jak skorzystać z programu „Czyste powietrze”?

Należy złożyć wniosek o dofinansowanie, które przysługuje właścicielom domów jednorodzinnych, bądź lokali mieszkalnych z osobną księgą wieczystą. Warunkiem jest także bycie osobą fizyczną.

Przy wypełnieniu wniosku należy pamiętać o liście niezbędnych dokumentów, które wymagane są przez WFOŚiGW (znajdziemy na ich stronie internetowej). Duże znaczenie mają także dokumenty potwierdzające nasz dochód.

Podpisujemy umowę na dofinansowanie. Następnie oczekujemy na jej finał. Fundusz informuje o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku.

Po uzyskaniu niezbędnych środków, pamiętajmy o wizycie przedstawiciela Funduszu, który ma potwierdzić realizacje zaplanowanych prac. Kolejna kontrola jest także możliwa w okresie nawet do 3 lat.