Artykuły i porady

Wycinka drzew na działce w 2021 roku - aktualne przepisy
Wycinka drzew na działce w 2021 roku - aktualne przepisy

Wycinka drzew na działce w 2021 roku - aktualne przepisy

Początek 2007 roku przyniósł kolosalne zmiany w prawie związanym z wycinką drzew na własnej działce. Od tego momentu, jeśli działka nie była miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, można było w pełni zarządzać wszystkimi drzewami, które były na tej posesji.

Niestety z uwagi na falę nadużyć i protestów przeróżnych organizacji, od 17 czerwca 2017 roku rząd zmuszony został do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Aktualnie mało kto orientuje się, jak wygląda sytuacja z wycinką drzew w 2021. Stąd też postanowiliśmy przygotować publikację, która w całości wyjaśnia kwestie prawne związane z wycinką drzew.

Sprawdzamy, jak wygląda prawo w 2021 roku!

Po nowelizacji z 17 czerwca 2017 roku zmieniło się dość sporo. Od tego momentu osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie usuwają drzewa w celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, są zobligowane do zgłoszenia tego faktu do odpowiedniego organu – zgłoszenie powinien przyjąć nasz wójt, burmistrz lub prezydent miasta (zgłoszenie jest bezpłatne).

Jeśli nie dopełnimy powyższego obowiązku, grożą nam wysokie kary finansowe, które działają również w momencie nieznajomości prawa (jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi).

Są jednak pewne wyjątki, które nie podlegają potrzebie zgłoszenia wycinki. Dzieje się tak w wypadku gdy:

1) Drzewa, którego pień na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 80 cm (w wypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, bądź klonu srebrzystego)
- 65 cm (w wypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, bądź platanu klonolistnego)
- 50 cm (w wypadku pozostałych gatunków drzew)

2) Drzewa owocowego (warto dodać, że orzech włoski jest również traktowany jako drzewo owocowe)

Powyższe regulacje dotyczą także drzew, które rosną na terenie nieruchomości prywatnej, bądź jej części, wpisanej do rejestru zabytków.

Wyjątkiem od reguły są jednak drzewa owocowe, które mają pień na wysokości 5 cm, przekraczających 50 centymetrów wysokości.

W tym wypadku odpowiednie zgłoszenie kierujemy do najbliższego, generalnego dyrektora ochrony środowiska.